Alle 3 resultaten

Bodemonderzoek uitgebreid

99000 64.95
Bodemonderzoek volgens Dr. Balzer. Hierbij wordt op de volgende punten onderzoek gedaan: Bodenaard, pH-waarde, Humusgehalte, P (Na-Acetat, DL, Citr.), K (Na-Acetat, DL), Mg (DL), Ca, Cu, Fe, Mn, Zn (alle HCl/H2SO4), Humus-Akt.) Wilt u een nieuwe wijngaard aanplanten dan is het belangrijk om een grondmonster te nemen. Ook na de aanplant moet om de 4 jaar een grondmonster worden genomen. Een monster uit de bovenste 25 cm is in principe voldoende om een indruk te…
QUICK SHOP

Bodemonderzoek verkort

99001 32.50
Verkort volgens Dr. Balzer: PH, humus, P(CAL), K(KAL), Mg(CACL2), bodemsoort in DL-extrakt Om een representatieve indruk te krijgen van uw grond is het noodzakelijk per grondmonster een monster op meerdere plaatsen op het perceel te steken(minimaal 20 monsters per ha.) U kunt een monster heel simpel zelf steken door met een schone kruiwagen en een schop op verschillende plaatsen een monster uit de grond te steken (op de aangegeven dieptes) en dit te verzamelen in…
QUICK SHOP

Diverse bodemonderzoeken

Op aanvraag kunnen wij voor u andere bodemonderzoeken laten doen: Denk aan stikstof,zware metalen en dergelijke. Voor een vrijblijvende offerte mag u mailen naar info@vitisvino.nl Graag erbij vermelden waarop u uw grond wilt laten onderzoeken
QUICK SHOP